מכרז פומבי מס' 8/3102

קול קורא לאספקה ותפעול לוגיסטי תחום המזון לתוכנית "לעבדה ולשומרה" ולתוכנית "חלוצים".

לקריאת תנאי המכרז, פרטים והנחיות להגשה לחצו כאן.